BELANGRIJK: sinds 1 mei 2021 zijn alle contactgegevens op Dog- en CatID anoniem!

Sinds 1 mei 2021 worden alle contactgegevens op DogID en CatID anoniem gemaakt als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze gegevens kunnen dan enkel nog worden weergegeven met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

U kunt hiervoor toestemming geven door uw rijksregisternummer te koppelen aan het chipnummer van uw hond of kat. Deze toestemming maakt het voor ons mogelijk om nog steeds alle gegevens terug te vinden bij het lezen van de chip, maar zorgt ook dat u zelf uw gegevens kan gaan aanpassen.
Voor meer info kan u terecht op onderstaande links: https://www.dogid.be/nl https://www.catid.be/nl
Het stappenplan voor het koppelen van uw rijksregisternummer bevindt zich in volgende link: https://www.dogid.be/sites/default/files/claimprocedure_nl_part_rrn_koppelen_0.pdf