Belangrijke verandering bij registratie van paarden!

Belangrijk: vanaf 9 februari moet ook de verblijfplaats van paardachtigen worden geregistreerd!
Wat wil dit nu concreet zeggen voor de paardeneigenaren?

  • Door deze verplichte registratie is het mogelijk om alle paardachtigen op te sporen die in contact zijn geweest met een ander paard of ezel met een gereglementeerde ziekte.
  • U moet de plaats waar uw paardachtigen wordt gehouden registreren via volgende link: www.horseid.be/extranet.
  • Op het einde van de overgangsperiode van 6 maanden zal de houder zijn veulen niet meer kunnen laten identificeren als de plaats waar het wordt gehouden niet is geregistreerd. Je bent als houder van het dier dan in overtreding met de wetgeving en kan met sancties worden bestraft. Jouw paard of ezel mag dan niet weggegeven, verkocht of geslacht worden.
  • Vanaf 28 januari wordt er gebruik gemaakt van nieuwe paspoortmodellen. De eerste pagina’s met gezondheidsinformatie zijn aangepast en de veiligheidsvoorschriften zijn aangescherpt. De vroegere documenten blijven nog steeds geldig.
  • Ezels en paardachtigen kunnen niet worden verplaatst, verkocht of weggegeven zonder identificatiedocumenten!
  • Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten.

Personen die verantwoordelijk zijn voor plaatsen waar paardachtigen verblijven (manège/stal/boerderijen…) zijn verplicht om een register bij te houden. Hierin moet vermeld staan welke paardachtigen er momenteel aanwezig zijn of aanwezig zijn geweest. Dit maakt het ook makkelijker om in geval van ziekte, de verschillende plaatsen op te sporen waar paarden of ezels gestaan hebben.